OTG SYSTEM 7 stanovy

OTG SYSTEM 7

(One Team Global - Jednotný globálny tím)

OTG SYSTEM 7 funguje v 50 krajinách sveta ako Non-profit association a na Slovensku funguje vrámci neziskovej organizácie a jeho cieľom je vytvoriť prostredie, v ktorom sa Nu Skin distribútori s rovnakými cieľmi môžu navzájom podporovať. Vďaka systému spoločných a rovnakých prezentácii a školení, môže každý dosiahnuť viac, ako by to bolo možné individuálne.

Staňte sa členom OTG SYSTEM 7

  • Prečo organizácia? Vrámci jedného tímu si môžeme byť vzájomne nápomocní. Spoločným cieľom je pokračovať vo vývoji nových a efektívnych nástrojov pre všetkých distribútorov pôsobiacich v našom regióne.
  • Prečo nezisková organizácia? Aby bolo financovanie transparentné a aby žiadne peniaze neboli použité na súkromné účely akéhokoľvek člena. Potenciálny prebytok reinvestujeme do vývoja vzdelávania a podpory.
  • Kto sa môže stať členom OTG SYSTEM 7? Členom sa môže stať každý distribútor, ktorý sa zaviaže dodržiavať Etický kódex OTG SYSTEM 7.
  • Prečo sa stať členom? Organizácia bola vytvorená za účelom poskytovania servisu jej členom. Preto sú všetky materiály, služby a podujatia určené iba nim. Cieľom je, aby bola táto práca prínosom pre každého člena. Z tohto dôvodu sa OTG SYSTEM 7 rozhodol ponúknuť pre všetkých členov členstvo zadarmo.